#119488
Nultopskat

Umiddelbart en god model, jeg har selv gjort tilsvarende dog med kassekredit.
Det springende punkt er så hvordan du forvalter din pensionsopsparing. Her må div. puljeordninger frarådes, da bankerne/pensionsselskaberne generelt opnår meget lave afkast.
Vælg en ordning hvor du selv kan investere, og køb aktier/aktiebaseredeinvesteringsbeviser hvis der er mere end 7 år til din pension ellers obligationer. evt. lidt af hver.

Når jeg skriver aktier/aktiebaseredeinvesteringsbeviser er det fordi du maximalt må investere 20 % af depotet i enkeltaktier, men gerne hele depotet i aktiebaseredeinvesteringsbeviser.