#119394
Jyden

Jeg kan helt følge dig i dit indlæg. Det er sørgeligt at det er blevet sådan, men desværre er disse “rådgivere” mere sælgere end de er rådgivere. De har nogle mål på produkter der skal proppes ned i halsen på kunderne uanset om det er til fordel for kunderne, bare det er til fordel for pengeinstituttet. Er det for groft må man jo tage fat i pengeinstitutankenævnet.
Selvfølgelig er der risiko på afkastet når det er i værdipapirer, men så dårlige afkast som nogle har opnået flere år i træk er acceptabelt i disse tider. Desvæære er der nok mange kunder der ikke tænker så meget på det når det er pension det drejer sig om – for det er langt ud i fremtiden.
Jeg har selv i en anden tråd rejst spørgsmålet om hvorfor penge på pensionsopsparing ikke er lige så gode som frie midler, hvor man dog trods alt efter Northern Rock er kommet til landet har kunnet finde nogle rimelige rentesatser på disse. Det er som om man på pensionsmidler bare ikke vil give en ordentlig rente på kontant, så vælger mange puljer eller lignende så pengeinstituttet bare kan score kassen på gebyrer og man har ikke hånd i hanke med noget.
Jeg har selv passet min primære kapitalpension i 4 år ved at handle aktier, og det har givet et absolut tilfredsstillende resultat, men det kræver at man følger lidt med. Jeg er nu pga. af min alder og aktiesituationen gået i kontant.
Jeg kan ikke anvise et pengeinstitut jeg har tillid til på pensionsomådet, så det vil jeg afholde mig fra.