#119184
Anonym

Ja, selvfølgelig er bankerne interesseret i at tilbyde så mange af deres produkter som muligt, og oftest er de jo helt overflødige, da stort set alle i dag har en pensionsordning gennem deres arbejde, hvor der typisk indbetales 12-15% eller måske mere.

AP Pension har regnet ud at hvis en person begynder at spare 5% op af sin løn som 20 årlig, så vil han som pensionist få udbetalt ca. 57% af sin slutløn, hvortil kommer ATP samt folkepensionens grundbeløn.

Som reglerne er i dag går det dog aldrig ud over folkepensionens grundbeløb, men et evt. pensionstillæg bortfalder helt ved indtæger over ca. 300.000 kr.

Jeg har iøvrigt den opfattelse, at mange især vellønnede hvert år indbetaler alt på en kapital/ratepension for netop derved kun at betale 15% af afkastet i skat istedet for 58%, hvorved man jo kan tjene noget på at vente med at få pengene udbetalt som pensionst, men mange har så meget mere til rådighed end da de gik på arbejde.

Deres arvinger har naturligvis ikke noget imod dette.

For mange lavtlønnede som måske har kort tid til deres pensioning vil en ratepension som sagt oftest vise sig at være en meget dårlig løsning for dem netop pga. af modregningsreglerne i pensinisttillægget, så heller en kapitalpension for denne gruppe.

Men endnu engang: Dette er bankerne lige glade, de skal blot have afsat deres produkter. Og jeg vil vove den påstand, at den normale ansat ved skranken sikkert ikke har en pind forstand på disse forhold. Spøger man dem om andet end ganske simple ting, så kommert de til kort, hvilket er min erfaring. Selvfølgelig kan man ikke vide alt, men…….