#107262
Anonym

Ja – svaret på spørgsmål 2 bekræftes af http://www.forbank.dk/media/documents/samarbejdspartnere.pdf – og det er helt almindeligt med et svar som #3 – jeg tror jeg vil skrive og spørge dem hvordan det hænger sammen.

Dine oprindelige spørgsmål findes der vist ikke noget ‘rigtigt’ svar på. Jo større risiko du vil løbe desto større udbytte vil du (i gennemsnit) kunne forvente. Sikrest er bankindskud til variabel rente, kort efter kommer obligationer som beholdes til udløb, derefter alm realkredit, erhvervsobligationer, investeringsforeninger og sidst enkelt-aktier. Set over en lang periode har gennemsnits-aktien givet størst udbytte, men fx i mandags gik det helt ad h.. til. Så hvis du vil være sikker på udbyttet vil jeg anbefale bankindskud til variabel rente eller korte sikre obligationer. Der findes IKKE aktier der ikke lader sig påvirke af de generelle svingninger på aktiemarkedet. Selv AP Møller faldt 4% bare i mandags. Der er heller ikke aktiebaserede investeringsforeninger der ikke er påvirkede.

Altså – hvis du kan tåle at miste en del af din opsparing men gerne vil vinde mere, så bør du gå mod høj risiko.

Så er der lige nogle detaljer: Køber du kun for en ringe sum, så bliver handelsomkostningerne en stor del af prisen. Køber du fx en enkelt aktie til 400 kr (+ kurtage 200) så skal den være steget til over det dobbelte før du kan sælge den igen ( – kurtage 200) med fortjeneste. Køber du for 26.667 kr eller derover, så er fortjenesten hjemme bare den stiger 1,5% – handler du via net-bank uden ‘rådgivning’, så er forholdet ikke så slemt.
Investeringsforeninger havde i princippet gode muligheder for at gøre det bedre end dig. De kan forhandle sig til nogle bedre priser, og muligvis er de også dygtigere til at vælge hvad de køber og hvad de sælger. Desværre ødelægger de fleste investeringsforeninger det igen ved at bestikke bankerne til at anbefale netop deres produkter. Det gør dog fx SparINDEX og LD-invest ikke. Se på deres omkostningsprocenter. Desuden magter investeringsforeningerne bedre end dig at sprede risikoen (for tab eller mega-gevinst) på flere aktier. De kan også handle på udenlandske børser – det er besværligt for dig.
Obligationsbaserede investeringsforeninger ligger så tæt på de papirer de køber, så her er det normalt spild at vælge at være med til at betale investeringsforeningens udgifter.

Nej – vurdering af risiko kan du kun selv klare