#118890
Anonym

Uha da, bølgerne går højt.

Wiro der er nogle helt klare faktuelle fejl i dine postulater.
1. De fleste læger og advokater/advokatfuldmægtige tjener langt fra 70.000 pr måned. Det er altså kun partnere i advokatfirmaer og speciallæger der ligger i den lønklasse.
2. En ingeniør-uddannelse er nomineret til 3 år, mens diplomingeniør uddannelsen tar 5 år.

Bortset fra det har du da ret i at topskatten er sympatisk ud fra et lighedsmæssig synspunkt. I praksis er det bare det rene vanvid at beskatte sidst tjente krone så hårdt. Faktum er, at de ca. 25 mia. som staten mister ved at fjerne top og mellemskatten, ville blive tjent 100% hjem via dynamiske indkomsteffekter på arbejdsudbuddet. Dvs. samfundet bliver ikke dårligere stillet ved at lade folk beholde de penge de har arbejdet for. Samfundet bliver faktisk rigere via multiplikatoreffekter i økonomien.

Jeg er så enig med dig i at det er hensigtsmæssigt at indkræve beløbet et andet sted, for på den måde at sikre en vis lighed i samfundet. Specielt er det vigtigt at fastholde skatteniveauet set i lyset af den tiltagende ældrebyrde, som skønsmæssigt vil betyde, at vi har et statsunderskud omkring 75 mia allerede i år 2025. Her bør man gå ind at beskatte “passive gratis fortjenester”, som som folk ikke direkte har arbejdet for at få. Eksempler på dette er arveafgift og boliggevinstbeskatning (ikke at forveksle med ejendomsværdibeskatning).