#118834
Anonym

Jf. kreditaftaleloven, har den der sælger en vare på kredit alene adgang til at søge sig fyldestgjort gennem tilbagetagelse af det solgte, med mindre helt særlige omstændigheder taler herfor.

Hvis du derimod har optaget et lån, kan kreditor søge sig fyldestgjort i den del af dit private indbo, som ikke er omfattet af transbeneficiet (dvs. indbo som kræves for at føre et simpelt liv). For at kreditor kan gøre udlæg i dit personlige indbo kræves at der er et executionsgrundlag, dvs. du enten har erkendt din pengeskyld, eller din pengeskyld er fastslået ved dom.