#118768
Anonym

Solvensprocent: Er et nøgletal for kreditinstitutter, der beregnes som den ansvarlige kapital i forhold til de risikovægtede poster.

Kernekapitalprocent: Er defineret som “kernekapital efter fradrag” i forhold til de “risikovægtede aktiver i alt”.

Renterisiko: Er risikoen for, at bevægelser i renten medføre tab.

Solvensprocent er tallet der fortæller hvor sund en given institut er – jo højere procent – jo sundere..