#118752
Anonym

Hej

Det tror jeg også. Og i følge lov om finansiel virksomhed har bankens medarbejdere tavshedspligt om alt det, de erfarer. Banken må heller ikke til andre videregive dine økonomiske oplysninger, d.v.s. der er “Chinese walls”….så de giver ikke økonomiske oplysninger videre til andre banker og for den sags skyld til offentlige myndigheder. For sidstnævnte gælder selvfølgelig, at banken har pligt til at indrapportere dine renteoplysninger, gæld o.lign. til brug for SKAT. Men har du f.eks. oplyst i banken, at du får “sort” løn, så udleverer banken ikke denne oplysning til nogen som helst, da de ellers overtræder lov om finansiel virksomhed. Men visse oplysninger må de gerne videregive indenfor en koncern, men det er ikke oplysninger, der reelt er mulige at misbruge. Så alle bankkunder kan sove roligt om natten.

Men er det så ikke mærkeligt, at lovgiver så for finansieringsselskaber (d.v.s. viksomheder, der ikke er omfattet af lov om finansiel virksomhed) – ikke ved lovgivning siger, at de har tavshedspligt. Så jeg vil være mere bekymret for at give mine personlige og økonomiske oplysninger til et finansieringsselskab frem for en bank. Ikke at jeg tror, at finansieringsselskabet giver oplysningerne videre sådan bare uden videre, men man kan undre, at lovgiver ikke har fastsat samme regler for tavshedspligten for finansieringsselskaber og banker.

MVH/Nuser