#118588
Anonym

GEBYRER FRA EIKBANK….

Kopi af kontoudskrift/
handelsnota 25 kr.

Udstedelse af bankcheck 30 kr.

Checkhæfte 50 kr.

Bekræftelse af overførsel/betaling 50 kr.

Spærring af Dankort og Visa/Dankort 100 kr.

Påmindelse ved overtræk 100 kr.

Påmindelse ved restance på lån 100 kr.

Inkassogebyr 100 kr.

Ydelseshenstand under 3 måneder på lån 150 kr.

Fremskaffelse/kopi af Dankort-nota (når nota og bogført beløb er ens) 150 kr.

Forespørgsel på kautionist 200 kr.

Returnering af BetalingsService, Dankort-nota eller check 250 kr.

Bodeling pensionsopsparing 250 kr.

Spærring/kontramandering af check 250 kr.

Uberettiget indsigelse 250 kr.

Fremskaffelse/kopi af check 275 kr.

Ændring af sikkerhed 400 kr.

Omlægning af billån fra variabel til fast rente 400 kr.

Timesats for særlige opgaver (oplyses altid, inden opgaven udføres) 400 kr.

Udfærdigelse af engagementsopgørelse til revisor 450 kr.

Udfærdigelse af rykningspåtegning 750 kr.

Overtræksrente 10%

Salg af ejendom

Grundgebyr med indfrielse(dækker vurdering af sagen, tingbogsoplysning, garantiadministration, administration af deponeringskonto, sletning af retsanmærkninger, oprettelse af evt. mellemregningskonto, aflysning af pantebreve, kopiering, porto, afregning af sagen m.v.) 2.500 kr.

Grundgebyr uden indfrielse(dækker vurdering af sagen, tingbogsoplysning, garantiadministration, administration af deponeringskonto, oprettelse af evt. mellemregningskonto, kopiering, porto, afregning af sagen m.v.) 1.250 kr.

Indfrielse af pantebrev/ejerpantebrev pr. stk. (dog ikke pantebreve til Eik Bank) 500 kr.

Indgåelse af fastkursaftale/
kurskontrakt 400 kr.

Kurtage ved opkøb af obligationer til indfrielse af lån 0,15%
af kursværdien

Køb af ejendom

Grundgebyr med garanti
(dækker etablering af garanti, kontakt til advokat og ejendomsmægler, deponering m.v) 1500 kr.

Grundgebyr uden garanti
(dækker kontakt til advokat og ejendomsmægler, deponering m.v) 1000 kr.

Løbende garantiprovision 1,5% p.a. dog
max. 7.500 kr.

Alt i Et-konto med kredit 9,40%

Nominel årlig rente
9,74%

PrivatLån 10,25%

Nominel årlig rente 10,65%

LÆG ISÆR MÆRKE TIL RENTEN PÅ ALT I ET KONTO – 9,1 % i Danske Bank og det samme med privatlån 9,1% – uden omkostninger.
Hvad med salg af bolig – det koster 2.000 i Danske…..

Køb af bolig – Danske Bank 3.000 inkl garanti – den koster 1,5% pr. år i EIK

Og det her er endda sammenlignet med en netbank….