Forside Fora Privatøkonomi FDB Mastercard FDB Mastercard

#118474
Anonym

Jeg har umiddelbart ikke lyst til at være kunde i Danske Bank på grund af bankens dårlige image, og desuden er der jo mange andre omkostninger end lige kortgebyret.

Etableringsomkostninger
– ekspeditionsgebyr 500 kr.
– stiftelsesprovision 2 %, min.300 kr.
hvis ikke andet er nævnt.
Merrente ved restance på lån og kreditter beregnes som
tillæg til satsen for debetrenten:
– restancerente, beregnet af bevilget restance 2 % – point
– restancerente, beregnet af ubevilget restance op til 6 % – point
– restancerente for lån op til 6 % – point
Gebyrer ved overtræk på lån og kredit
– bevilling af overtræk, maksimalt 225 kr.
– rykkerbrev om overtræk 100 kr.
– brev til kautionist, pr. stk. 100 kr.
Gebyrer ved sikkerhedsstillelse
Lån og kreditter
– oprettelse af ejerpantebrev og skadesløsbrev 500 kr.
– fremsendelse til tinglysning 225 kr.
Faste afgifter til staten
– tinglysningsafgift (altid) 1.400 kr.
– tingbogsattest 175 kr.
– elektronisk forespørgsel (pr. skærmbillede) 30 kr.
– adgang til elektronisk forespørgsel 3 kr.
Variable afgifter til staten
– tinglysningsafgift (beregnes efter statens takster)
Lån og Kreditter generelt
Billån Etableringsomkostninger
– ekspeditionsgebyr 500 kr.
– stiftelsesprovision 2 %, min.300 kr.
– oprettelse af bilejerpantebrev 0 kr.
– fremsendelse til tinglysning heraf 0 kr.
– gebyrmærke til panthaverdeklaration 750 kr.
(til forsikringsselskab)
Pantebrevslån/
Danske Prioritet Plus
Etableringsomkostninger
– oprettelse af pantebrev 0 kr.
– fremsendelse til tinglysning heraf 0 kr.
– etableringsomkostninger uden kundepakke 4.000 kr.
– etableringsomkostninger med kundepakke 3.000 kr.
Etableringsomkostninger
– ekspeditionsgebyr 0 kr.
– stiftelsesprovision
0,5 %
min. 1.000 kr.
maks. 5.000 kr.
Vurdering og besigtigelse af byggeri
– ekstern vurdering iflg. faktura
– intern vurdering 1.000 kr.
– øvrige vurderinger Timepris
+ transport
Der beregnes et gebyr pr. ekspedition –
Byggekonto og Byggelån
se under andre ekspeditioner.
Etableringsomkostninger
– ekspeditionsgebyr 500 kr.
Andelsboligkredit / Boligkredit
– stiftelsesprovision 2 % min. 300 kr.
maks. 3.000 kr.
Lån og kreditter
Danske Bank Prisbog
Julii 2007
9
Fast gebyr som er betaling for tinglysning, hjemtagelse af
realkreditlån inklusive ekspedition af indfrielser, garanti for
sletning af retsanmærkninger og kurskontrakter
– i Realkredit Danmark og enkle sager 2.000 kr.
– i andre realkreditinstitutter 3.500 kr.
Rykningspåtegning pr. pantebrev 500 kr.
Konsekvensberegning ved ændring af gamle realkreditlån
til nye
– i Realkredit Danmark 0 kr.
– i andre realkreditinstitutter 300 kr.
Ansøgning om realkreditlån i andet realkreditinstitut
Ekstraordinært arbejde, pr. time
500 kr.
500 kr.
Garanti stillet over for realkreditinstitut
– provision pr. påbegyndt 3 måneder 0,375 %
min. 200 kr.
– etableringsgebyr 500 kr.
Ejendomshandel
– deponering af udbetaling 250 kr.
– Skødekonto 250 kr.
Kurskontrakter
– ved tegning af kurskontrakt betales sædvanlig kurtage
samt gebyr pr. sag 500 kr.
Bankens hjælp til
– ejendomshandel
– omprioritering
– konvertering af
realkreditlån
Beregnes særskilt ved ændring af aftale om lån, sikkerheder
og overtræk m.m.
– supplering eller ændring af sikkerhed 500 kr.
– ændring af lånevilkår og aftale om tilbagebetaling 500 kr.
– oprettelse af pantebreve og ejerpantebreve 500 kr.
– påtegning på pantebreve og ejerpantebreve 500 kr.
Hjemtagelse af realkreditlån – særskilt 500 kr.
– indfrielse af pantebrev, pr. stk. 350 kr.
– betaling af ejerskifteafdrag, pr. stk. 300 kr.
Tinglysning – fremsendelse af dokumenter 225 kr.
Aflysning af pantebrev og sletning af
retsanmærkning på pantebrev 0 kr.
Modtagelse af underskrift på dokumenter på
vegne af andet pengeinstitut 250 kr.
Notering af
– håndpanteret 250 kr.
– transport 250 kr.
– transport ved byggelån 250 kr.
Ændring af panthaverdeklaration til andet forsikringsselskab
(ikke ved flytning til Danske Forsikring, BG Forsikring og
Danica Pension)
225 kr.
Gebyrmærke til panthaverdeklaration (til forsikringsselskabet) 750 kr.
Ansøgning om godtgørelse af tinglysningsafgift 225 kr.
Andre ekspeditioner
Ekstraordinært arbejde ved ekspedition af en sag
afregnes til timebetaling, pr. time 500 kr.
Boks
Danske Bank Prisbog
Julii 2007
10
Etableringsgebyr, inkl. moms.
– selvbetjeningsboks 125 kr.
– betjeningsboks 125 kr.
Opboring og istandsættelse eksklusiv ændring af lås og nye
nøgler, inkl. moms. 750 kr.
Kundebokse
Ændring/omstilling af lås inklusiv anskaffelse af nye nøgler,
inkl. moms. 375 kr.
Årlig boksleje for selvbetjeningsboks eller betjeningsboks, inkl. moms.
Den enkelte boks indgår i en prisgruppe, afhængig af boksens højde og bredde.
Dette skema viser den årlige boksleje ved de forskellige størrelser:
Prisgruppe
Højde Pris 0 – 20
cm bred
Pris 21 – 39
cm bred
Pris 40 cm og
derover
01
Indtil 6 cm
100 kr.
200 kr.
400 kr.
02
Indtil 8 cm
130 kr.
260 kr.
520 kr.
03
Indtil 13 cm
170 kr.
340 kr.
680 kr.
04
Indtil 18 cm
220 kr.
440 kr.
880 kr.
05
Indtil 20 cm
250 kr.
500 kr.
1.000 kr.
06
Indtil 25 cm
260 kr.
520 kr.
1.040 kr.
07
Indtil 35 cm
325 kr.
650 kr.
1.300 kr.
08
Indtil 45 cm
380 kr.
760 kr.
1.520 kr.
09
Indtil 55 cm
440 kr.
880 kr.
1.760 kr.
10
Indtil 59 cm
450 kr.
900 kr.
1.800 kr.
11
Indtil 65 cm
510 kr.
1.020 kr.
2.040 kr.
12
Indtil 75 cm
530 kr.
1.060 kr.
2.120 kr.
13
Over 75 cm
615 kr.
1.230 kr.
2.460 kr.
Ferieboks (kortvarig udlejning af kundeboks)
– etableringsgebyr, inkl. moms 125 kr.
– leje pr. påbegyndt måned, inkl. moms
1/10 af årslejen
(min. 50 kr. for
hele perioden)
Lukket depot (opbevaring af forseglede effekter)
– etableringsgebyr, inkl. moms 125 kr.
Boksleje
– leje pr. påbegyndt måned, inkl. moms 20 kr.
(min. 50 kr. for
hele perioden)

Man kan jo selv dømme ud fra denne lange liste!