#118374
Anonym

Altså så er det da dig der ikke har sat dig godt nok ind i tingene.

Rentestrukturkurven er efterhånden børnelærdom, og de fleste ved jo at der i almindelighed gælder, at den effektive rente er stigende som funktion af løbetiden (jeg ser bort fra særtilfældet med Asien-krisen i 1997, hvor vi kortvarigt havde en invers-rentestruktur).
Naturligvis kan man reducere sin effektive rente, ved at afkorte løbetiden og dermed reducere enten kuponrenten og/eller opnå en bedre kurs.

Hvad angår misforståelsen omkring 80/20 boligbelåning, så kunne de 2% under ingen omstændigheder finansiere udgiften til en ekstern rådgiver, så ærligt talt, det er en bagatel!