#118338
BluntZ

Det er jo det igen med at klippe en hæl og hugge en tå. Som Gode råd siger er bankerne bange for at blive brugt som løftestang hvis de melder ud… Derimod er jeg sikker på, at han via sin indgående fagkyndighed til branchen, kan disputere mine interesser og formidle dem bedre over for en bank end jeg eventuelt selv ville kunne, og derved opnå besindighed hos rådgiveren. I øvrigt skal rådgiveren ikke være bange for at komme til at agere løftestang, han skal bare give den rigtige (laveste) rente muligt fra starten af. Det er vi vist alle enige om.

Og det ved vi jo alle ikke er tilfældet i ca. 98 af alle bankforhandlinger, for folk der måske ikke er helt så meget inde i sagerne.

Igen vil jeg gerne betone, at personlig rådgivning ikke er det eneste rigtige i alle tilfælde, men jeg vil vove den påstand, at for hver 1 person der kan gøre det lige så godt selv, sidder der 2 personer der kan drage nytte af personlig UVILDIG rådgivning.

Uvildig værende nøgleordet, da rådgiveren skal tjene dine penge til sin arbejdsplads ikke kan varetage dine interesser på absolut, for dig, bedste vis. Se det lidt som en advokat, der skal mægle et køb af en ejendom for dig, og advokaten er selv sælger. I princippet samme problemstilling (Dog ikke så kontrasterende som nævnte eksempel). Men ok, I er da også velkommen til at køre jeres egen sag i retsag, hvis man mener man er kompetent nok?

Få mig slet ikke igang på investeringer (puha). Der er bankerne da USANDSYNLIGT uvildige og dårlige…

Friværdibelåning og placering på pensionmidler af hensyn til indkomstskatten. Omlægning af realkreditlån til afdragsfrit lån, og lade den afdragsfrie del indgå som pensionsindbetaling på ratepensionen og mulighed for total at eliminerer topskatten mv.
Skattemæssig rådgivning af konsekvenserne af en penionsindbetaling og opsparing i fire midler. Gældspleje. Tilrettelæggelse af tilværelsen ved starten af pensionstilværelsen, herunder samspil mellem offentlige ydelser, brug af pensionsmidler og “spise mursten” (hvor skal man starte med at bruge af formuen).

Bare nogen eksempler hvor folk kan bruge UVILDIG rådgivning til. Rådgivning i et sprog og tempo de kan følge med i og forstå.