Forside Fora Privatøkonomi Gebyr grippen er fløjet mod WEST Gebyr grippen er fløjet mod WEST

#118148
Anonym

Pressemeddelelse fra Vestjysk Bank

Ekstra Bladet misbruger pengepriser.dk
– det’ en ommer!”Artiklen i Ekstra Bladets forbrugerblad ‘kup’ misinformerer sine læsere, når den anvender pengepriser.dk som en facitliste og ikke som et informationssystem, hvilket det retteligt er tænkt som,” siger bankdirektør Frank Kristensen, vestjysk BANK.

I vestjysk BANK har vi som én af ganske få banker valgt at indberette vores stiftelsesomkostninger med et interval fra 0 til 2 procent på de ni modelfamilier, der arbejdes med på pengepriser.dk. Ekstra Bladets beregninger benytter konsekvent 2 procent.

Virkeligheden i vestjyskBANK er, at vi oftere ikke tager nogen stiftelsesprovision, end at vi tager de to procent, og den gennemsnitlige sats ligger på ca. en procent.

Mange pengeinstitutter benytter forskellige forudsætninger i deres indberetninger af gebyrer m.v. til pengepriser.dk, og det giver ofte resultater, der ikke umiddelbart kan sammenlignes.

vestjysk BANK har indberettet de rå tal uden at opstille forudsætninger.

Lad mig blot nævne tre almindeligt forekommende typer af forudsætninger, der har stor betydning:

Der er tale om en fordelskunde.
Kunden har friværdi, og de forskellige lån samles under ét.
Der er tale om en ny kunde, som bl.a. tiltrækkes med lave stiftelsesomkostninger.
Vi har udregnet et eksempel på baggrund af hver af disse forudsætninger. Du kan se eksemplet her med Ekstra Bladets beregning i første kolonne.

Vores egne beregninger dokumenterer, at i den virkelige verden står vestjysk BANK ganske stærkt – også på dette felt.

Anden kolonne viser, at vi uden stiftelsesomkostninger ved ny kunde er billigst af samtlige banker.

Tredje kolonne viser tallene for en samlekonto, hvor der betales et dokumentgebyr på 500 kr. pr. modelfamilie. Her er vestjysk BANK placeret midt i.

I sidste kolonne, hvor tallene passer på en situation med en fordelskunde, er vi i den billigste tredjedel.

Herudover skal nævnes, at regnskabstallene dokumenterer, at i den virkelige verden er vestjysk BANK i den paradoksale situation, at bankens samlede gebyrprocent er en af landets laveste (hvilket analytikere klandrer os for). Det dokumenteres af vedlagte opgørelse fra Lokale Pengeinstitutter på baggrund af Finanstilsynets tal. Klik her.

Endvidere udnævnte Ekstra Bladet for et år siden os som branchens duks i forhold til Pengeinstitutankenævnet, hvilket næppe lader sig gøre, hvis vi omgiver os med utilfredse kunder.

Afslutningsvis skal det i øvrigt bemærkes, at det er en stor mangel, at god, seriøs og kompetent rådgivning slet ikke indgår i oplysningerne på pengepriser.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på 40 40 87 77 eller kontakte din rådgiver i vestjysk BANK.

Med venlig hilsen

Frank Kristensen
bankdirektør