#117962
Anonym

Lige et par bemærkninger fra Mybanker.dk

Vi vil gerne, netop på dette område, forklare vores holdning til emnet.

Først kan du læse mere om indskydergarantifonden her:

https://www.mybanker.dk/bank/alt_om_bank/dine_rettigheder/vis_artikel.html?id=40

Husk, at det er både erhverv og private, der er dækket med 300.000 pr. juridisk enhed.

Omkring hvad der sker hvis et pengeinstitut kommer i problemer:

Først og fremmest vil Finanstilsynet i rimelig tid have været pengeinstituttets kreditbøger igennem og dannet sig et overblik over situationen.

Hvis pengeinstituttet har behov for hjælp, er det Mybanker.dk’s opfattelse – via vores kontakter til den finansielle branche – at der vil blive fundet en løsning, der sikrer indskydernes penge. Dette selv om Danske Bank og Nordea har sagt de ikke vil hjælpe mere.

Her skal man nok se på, at de store pengeinstitutter er trætte af, at de mindre af slagsen i en årrække har været på strandhugst af kunder. Men vi tror, at selv de store banker vil hjælpe, hvis det er nødvendigt, enten frivilligt eller også som følge af et politisk pres.

Jeg vil komme med nogle yderligere punkter, som støtter Mybanker.dk’s holdning til spørgsmålet.

I realiteten er der INGEN i sektoren, der kan leve med at et pengeinstitut i Danmark mister indskydernes penge, da dette – uanset størrelsen på pengeinstituttet – vil have meget stor betydning for udlandets holdning til pengesektoren i Danmark og dermed kan betyde, at det bliver væsentligt dyrere for bankerne at låne i udlandet. Et andet forhold er at de gode år i branchen, har givet mange banker en god soliditet, til at stå imod med i dårligere tider.

Vores realkreditsystem er en væsentlig grund til, at vi i Danmark ikke har banker med store eksponeringer i bolig og ejendomme.

Uanset størrelsen på pengeinstituttet vil der altid være en konkurrent, der gerne vil overtage kunderne og den logistik som følger med, ved at overtage en bank eller sparekasse.

Vi har med andre ord i Danmark en pengeinstitutsektor, som er meget solid set i forhold til udlandet, og som alene bliver ramt af kreditkrisen i form af en øget renteudgift. Denne udgift er der nok rigelig plads til at betale i de overskud som præsteres for 2007.

Vi skal have en regulær økonomisk krise i Danmark i form af tab på debitorer ved mange og store konkurser for at det vil have væsentlige følger for bankerne. Danmarks økonomi har en helt anden form end dette scenario.

Vi forventer faktisk nogle relativt gode årsregnskaber for 2007 i de næste par måneder.

Med venlig hilsen
Mybanker.dk

John Norden