#107160
Anonym

Hej.

Man skal være på vagt, hvis man køber andelsboliger, som er baseret på valuarvurderinger.
Disse er typisk meget relateret til renteniveauet, men også andre forhold spiller ind. Når en vurdering er lavet med udgangspunkt i et lavt renteniveau, er det sandsynligt at vurderingen falder, hvis renten stiger igen. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være et problem at vurderingen falder, hvis blot foreningen har finansieret ejendommen med fastforrentede lån, da kursværdien på disse også falder ved rentestigninger. Når foreningens formue beregnes trækker man kursværdien af gælden fra ejendomsværdien, så hvis kursværdien falder lige så meget som ejendomsvurderingen, sker der ingen ændring i andelsværdien.

Du kan få gode andelsboliglån i Københavns Andelskasse. Både med og uden afdrag. Se her: http://www.kbh-andelskasse.dk