#117708
Anonym

Der er overhovedet ingen problemer i at vælge et afdragsfrit lån.

På lang sigt følger boligpriserne jo lønudviklingen i samfundet hverken mere eller mindre. Folk skal da selv bestemme om de vil spare optil alderdommen alene i boligen, i private pensionsordninger eller i kombination. Efter min mening er det dumt at forbigå skattefordelene ved indbetaling på pensionsopsparing for at afdrage på boligen.

Afdragsfrie lån er med de nuværende boligpriser ofte nødvendige for at førstegangskøbere overhovedet kan komme ind på boligmarkedet, og på et eller andet plan er der noget ulogisk i at dine boligudgifter skal være konstante de næste 30 år, mens din indkomst og købekraft mere end fordobles fra 2007 til 2037. Jeg synes der er god fornuft i at starte med afdragsfrie lån som førstegangskøbere.