#117700
Anonym

Bølgerne har gået meget højt omkring det famøse rådighedsbeløb.

Jeg har været kritisk vedr. den firkantede fremstilling af bankernes 8.200 + 1500 kr pr barn råderumsregel.

Det har jeg været fordi jeg ikke mener det er ligegyldigt om:
1. Man køber en ejerlejlighed, der typisk har lave vedligeholdelsesomkostninger eller en villa, der typisk har høje vedligeholdelsesomkostninger.
2. Om man har sikkerhed for renten (fastforrentede lån) eller usikkerhed om renten (flexlån).
3. Om den ene af i husstanden fx er studerende, således at husstanden har snarlig udsigt til råderumsstigning.
4. Om man tidligere har forbrugt 5.000, 10.000 eller 15.000 om måneden til mad og fornøjelse.
5. Om man tidligere har vist sig i stand til at lægge en solid opsparing til side måned efter måned, eller derimod har kørt uden opsparing og permanent træk på kassekreditten.

Alt sådan noget tæller, og betyder at bankerne hyppigt fraviger råderumsreglerne i den ene eller anden retning. Jeg har i min omgangskreds set flere tilfælde af fravigelser fra ovennævnte råderumsregel, herunder også hørt om et enkelt tilfælde hvor banken grundet dårlig forbrugshistorik skærpede råderumskravet til 12.000 for en enlig.

Når det er så er sagt, så vil jeg give Michael ret i, at når vi taler om villakøb, og når vi taler om folk over 30, som har en fast og sikker jobsituation, og har børn, jammen så vil bankerne nok i de fleste tilfælde lægge sig tættere op ad tommelfingerreglerne.

Hertil vil jeg føje, at bankerne i perioden fra 1998-2006 har været meget agressive på udlån, da de dels har haft meget let ved at “funde udlånet” og dels har vidst, at de meget store årlige prisstigninger på boligmarkedet løbende kunne inddække stort set hele udlånsrisikoen. Det værste der kunne ske for en boligejer der kom i uføre var, at han måtte realisere boligen med fortjeneste. Fra 2007-2010 er situationen være en ganske anden. Der vil dels ikke være boligprisstigninger til at inddække bankernes udrisiko og dels er det meget svært for bankerne at finansiere deres boliglån på interbankmarkedet. Dette betyder alt andet lige, at bankerne skærper kreditvurderingen. Så for at svare direkte på spørgsmålet, ja så tror jeg ikke spørgeren skal forvente at få en bedre kreditvurdering i andre banker.