#117674
Anonym

Vær også opmærksom på, at pensionsafkastskat, som du har betalt i perioden, og som er fratrukket din konto IKKE kan fratrækkes i beregningsgrundlaget for næste års pensionsafkastskat.
Hvis der i øvrigt ikke har været kontante ind- eller udbetalinger, skal du altså tage 15% af (saldo 31.11.ultimo minus saldo 31.11.primo plus betalt pensionsafkastskat i perioden)