#117670
Anonym

Du er da komplet utroværdig.

Først siger du, citat: “Danske Bank har INDLÅNSOVERSKUD og er derfor slet ikke eksponeret overfor kreditkrisen”

Dernæst siger du: “Det er korrekt Danske Bank […] har fået udlånsoverskud”

Dermed indrømmer du direkte, at du i dit første udsagn talte usandt mod bedrevidende, hvilket mildt sagt får dig til at fremstå som utroværdig.

Du postulerer til trods for finanstilsynets statistikker viser det stik modsatte, at hovedparten af småbankerne har likviditets- og/eller fundingproblemer. Du har intet at have det i! Statistikken viser tværtimod, at også store AAA-ratede banker også har udfordringer på fundingområdet.

Og må jeg så bemærke, at når de små andelskasser “pooler” deres “funding” i SDA, så opnår i al væsentlighed samme fundingmulighder som fx Jyske Bank. Renteforskelle skal måles helt ude på de små decimaler, og hvad de små banker måtte tabe der, det modsvares så rigeligt af Danske Banks “grådige margintyveri”.