#107140
Michael

Det er jeg meget enig med dig i Elba, men nu er situationen jo den, at Lars allerede HAR et afdragsfrit lån og derved har måttet spise et kurstab. Det er den situation jeg har taget udgangspunkt i.

Hvis jeg selv havde været i Lars’ situation, havde jeg nok gjort følgende:

Optaget et afdragsfrit KD flexlån og et boliglån. Det der spares på KD-lånet, bruges som afdrag på boliglånet. Når boliglånet er betalt ud, ville jeg omlægge det afdragsfrie KD flexlån til et traditionelt obligationslån. Det har den fordel, at der intet kurstab er på flexlånet, hvorved den samlede gæld bliver mindre. Betaler man boliglånet ud inden for en forholdsvis kort årrække, er renterisikoen ikke så betydende.