#117418
Anonym

Det er et kompliceret spørgsmål, som der ikke kan gives noget entydigt svar på.

Svaret uden mellemregninger er nok:
– At der ikke er meget pointe i at optage lån (hvilket svarer til at du lader dit realkreditinstitut udstede obligationer på dine vegne) for senere at købe de samme obligationer tilbage, og ovenikøbet betale transaktionsomkostninger i form af bidragssats, handels- og udstedelsesomkostninger.
– Det kan dog aligevel i et vist omfang være fordelagtigt for at købe obligationer i form af indbetaling på en kapital/ratepension, men altså kun op til skattefradragsgrænsen på 43.000 pr år.
– Aktier er en anden sag. Her vil det forventede årlige efter-skat afkast af en aktieinvestering overstige den forventede årlige efter-skat låneomkostning. Så det er ud fra en gennemsnitsbetragtning fordelagtigt. Ulempen for dig er, at volatiliteten i afkastraten på aktier er høj, således at timingen af dit aktiekøb og salg har stor betydning for det afkast du står med den dag det hele gøres op.
Det er dog lige så klart, at afkastvolatiliteten falder jo længere tidsperiode investeringen løber over. Risikoen for direkte tab er betydelig, hvis du kun holder aktien i 1 år, mens der ikke er ret stor tabsrisiko set over en 5 årig periode.

Konklusion:
– Drop obligationerne, eller hold investeringen på 43000 årligt på en kapitalpension.
– Tag et mindre lån i huset, men sæt tilgengæld hele beløbet i aktier.
– Diversificer (spred aktieporteføljen på flere aktier)
– Undgå investeringsforeninger, da de har alt for høje omkostninger, og performer dårligere end C20 indekset generelt.