Forside Fora Privatøkonomi Er det lovligt hvad Skandiabanken gør? Er det lovligt hvad Skandiabanken gør?

#117322
Anonym

Der er nok ingen tvivl om, at Skandiabanken handler LOVLIGT. Imidlertid er der grund til at overveje, om banken handler moralsk korrekt.
Det er et faktum, at banken i besked til alle sine kunder den 30.8.2007 med overskrift “Skandiabanken får ny ejer” bl.a. har skrevet således: “Ændringen (af fusionen) vil ikke få indflydelse på din anvendelse af Skandiabanken, idet du beholder dine nuværende vilkår, kontonumre, passwords m.m.”.
Når de skriver således og mindre end 3 måneder derefter udsender nye og dårligere forretningsbetingelser, er der reel grund til at betragte banken som utroværdig.
Med hensyn til gebyrer for anvendelse af visakort i udlandet synes jeg, at du i dit indlæg bør anføre, at du samtidig konstaterer, at det årlige gebyr på 150 kr. for visakortet samtidig er bortfaldet. Det er trods alt en ændring, der er modsatrettet det indførte gebyr for kontanthævning i udlandet. Hvorvidt det borfaldne kortgebyr så kan modsvare gebyret for hævninger i udlandet er en anden sag. Kun tiden kan vise, hvordan det vil hænge sammen.