#117308
Anonym

Hvis en ejendom handles mellem nært beslægtede kan kreditforeningen efter konkret vurdering ansætte belåningsværdien af en ejendom højere end det faktiske handelspris.

Vil gerne understrege det er noget der sker i særlige tilfælde.

Eksempel kunne være hvor man køber en ejendom af forældrene til 10% under den offentlige vurdering – men hvor ejendommens reelt er mere værd i fri handel.

Nykredit er mest frisk i sådanne sager…