#117260
Anonym

Jeg må konstatere, at Michael er bedst til at læse.

Nej, jeg har ikke brug for øget løbende likviditet, dvs. hvor et afdragsfrit lån kunne være interessant. Men jeg har netop en overvejelse om, at de 500.000 jeg skal bruge ikke nødvendigvis skal trækkes på én gang, men at de blot skal være til rådighed i kreditrammen til det bliver aktuelt, ligesom min øvrige overskudslikviditet på ca. 100.000 jo kunne stå som “afdrag” på prioritetskreditten.

Ovenstående fremgår jo også, hvis man – som Michael – læser forudsætningerne.

Opfølgningsspørgsmål..

Kan man genbruge pantebrev fra F1-lånet til delvis pantebrev til prioritetskredit? – eller skal man betale fuld stempel af 1,2 mio. kr.?

Er der nogen der ved, hvilken bank, som er billigst med prioritetskredit såfremt banken kun har 2. prioritet? – dvs. efter et realkreditlån?