#117022
Anonym

Det er lidt svært at svare helt entydigt på om det kan betale sig at bringe gælden ud af verden.

For at indfri lånet taler:
1. At du realiserer en lille kursgevinst ved førindfrielse.
2. At du hermed reducerer din ydelse til lån ganske kraftigt. Du kan bruge de sparede låneydelser til indskud på kapital/ratepension, og herved spare på topskatten.
3. At rentedifferencen ml. EIK bank og realkreditlånet giver en rentebesparelse.
4. At kursen på realkreditlån (alt andet lige) kommer tættere og tættere på kurs 100 i takt med restløbetiden falder. (Kursen på et 5% lån med 30 års restløbetid vil altis være lavere end kursen på et 5% lån med restløbetid på 20 år)

Mod førindfrielse taler:
1. At du måske kan opnå en højere kursgevinst ved at vente, såfremt den lange rente stiger.
2. At det er dumt at indfri et billigt lån hvis du har planer om at skulle ud at finansiere noget stort i nær fremtid, fx et sommerhus.
3. At det er dumt at indfri såfremt du har planer om at bruge de frie midler til aktieinvesteringer.

Hvis du er helt sikker på at du ikke skal bruge finansiering de næste 5 år, ville jeg i dit sted indfri lånet!