#116886
Anonym

Jeg er selv en glad amatør, der forsøger at blive dygtigere…

Hvis man er til fastforrentede lån, og det er jeg selv, da jeg er meget risikoavers, m.h.t. min privatøkonomi, og da jeg ikke mener at lange variabelt- og fastforrentede lån er umiddelbart sammenlignlige m.h.t. risikoprofilen.

Og hvis man mener, at det nuværende (lave) rentenivau ikke er naturgivent eller normalt, set i et historisk perspektiv.

Mener jeg, at man bør vælge konvertible fastforrentede realkreditlån, m.h.p. evt. kursgevinst ved evt. førtidig tilbagekøb (i egen obligationsserie) / indfrielse.

Jeg har desuden forstået at de afdragsfrie lån skulle være mere kursfølsomme, og det er jo interessant, hvis det spil man spiller er på den lange bane og handler om en evt. fremtidig kursgevinst, d.v.s. tilbagekøb af ens restgæld til en mindre kurs end man oprindelig optog lånet til.