#116818
Anonym

Alt respekt for General Prier og han har sikkert nogle gode argumenter, som jeg i hvert fald gerne vil høre, men jeg er ikke umiddelbart enig med ham.

Så vidt jeg husker havde man i Sverige, i begyndelsen af 90érne, hvor der var krise og pres på den Svenske krone en kort periode, hvor den korte rente tangerede 500%, i et forsøg på at beskytte den Svenske krone.

Hvad sker der med det internationale renteniveau den dag, hvor f.eks. udenlandske investorer har mindre tillid til amerikanske statsgældsbeviser, eller der er en mindre global pengerigelighed. Senest ser det ud til at de asiatiske lande er begyndt at genoverveje deres porteføljesammensætning af bl.a. amerikanske statsgældsbeviser.

Det jeg prøver at sige er, at hvor stor renterisikoen er, ved vi først, når vi står midt i krisen. Subprime-lånene, i USA, var jo heller ikke specielt risikobetonede, troede man.

For nogle år siden var der en artikel, hvor man spurgte f.eks. realkredit- og bankdirektører, hvordan de havde finansieret deres huslån, hovedparten havde fastforrentede realkreditlån, et af argumenterne var at realkredit renten var uforholdsmæssig lav i markedet i det lange perspektiv.

Personligt har jeg den holdning, at jeg aldrig gambler med min privatøkonomi.

Der er også den finte ved fastforrentede konvertible realkreditlån, som hverken realkredit og / eller banker, har travlt med at fortælle om, måske fordi de ikke selv tjener på denne finte, at man når / hvis renten stiger, og man har råd til at tilbagekøbe sit eget realkreditlån, kan købe sit eget lån tilbage til en lavere kurs end man oprindelig optog lånet til.

F.eks. vil et 5% fastforrentet konvertibelt realkreditlån, gå imod en kurs på 50, hvis renten, i samfundet, f.eks. stiger til 10%, hvis man er så heldig, at man har optaget lånet tæt på kurs 100, vil man altså kunne halvere sin restgæld.

Det samme gælder, selv om Du ikke umiddelbart har alle pengene, Du kan da bare nøjes med løbende at købe op i din egen obligationsserie, når kursen er favorabel i forhold til, hvad du optog lånet til. Når Du har obligationer i nominel værdi svarende til din restgæld, kan Du lave førtidig indfrielse af dit lån.

Udsagnet omkring omlægning af lån hver 7 år, er et gennemsnitstal, med min begrænsede viden om statistik mindes jeg dog nogle lærere der forsøgt at gør mig begribelig, at jeg ikke kunne bruge gennemsnit til noget, det interessante er spredningen / fordelingen.

Realkreditinstitutter og banker har en uforholdsmæssig stor interesse i at få os almindelige danskere til at omlægge vores lån relativt tit. Men jo mere kortsigtede ens lånehorisont / – strategi / -eksponering er, jo dyrere må det også blive i længden. Sagt på en anden måde Du betaler prisen, realkredit og banker scorer gevinsten.

Der er selvfølgelig ingen der kan spå om fremtiden, herunder renteniveauet, men hvis man, som mig, mener at historien har en tendens til at gentage sig, må man forsøge at se det nuværende renteniveau i relation til det historiske renteniveau.