#116632
Anonym

Jo ved byretten blev det fastlagt at du skulle betale xx.xxx,xx kr til staten eller de skadeslidte. Det kan ikke ændres.

Pengene har Danske Bank så udbetalt, men der er ifølge du selv ikke nogen juridisk afklaring på om Danske Bank måtte trække pengene på din konto. Bestrider du at skylde pengene til Danske Bank, så har de juridisk set ikke en fordring på dig, før de kan få fastlagt det ved dom.

Så hvis du (eller din advokat) sender Danske Bank et rekommanderet brev, hvor af du af bevismæssige årsager beholder en kopi, hvori du anfægter at skylde dem pengene under henvisning til at du ikke samtygge herom, så er Danske Bank tvunget til at udtage stævning mod dig med påstand om at du skylder xx.xxx,xx kr.

Under alle omstændigheder så har staten/skadeslidte nogle penge tilgode, og da de jo er udbetalt, vil Danske Bank gennem regress krav kunne overtage pengeskylden fra den oprindeligt berettigede (også selv om de har lavet en fejl). Forskellen vil bare være at renten ikke kan være mere byrdefulde for dig end de ville være hvis du skyldte staten/skadeslidte pengene. Det vil nok under alle omstændigheder blive en rente på mindst diskontoen +7%, så der er ikke ret meget at vinde ved at køre en sag. Ydermere bliver den sandsynligvis afvist grundet din passivitet.