#116556
Anonym

My point exactly Michal – nu siger du jo selv det du tidligere har benægtet. Kreditvurdering er indivudel, og ikke alle med samme indkomst kan forrente samme hovedstol.

Forudsige renten eksakt kan ingen. Derimod kan økonomer godt vurdere om det nuværende renteniveau ligger over eller under den forventede inflationsneutrale ligevægtsrente på pengemarkedet. Der er generel konsensus om at den inflationsneutrale centralbankrente ligger omkring 3,5-4,5% i det nuværende inflationsregime. Så hvis vi står i en situation med en flexrente på 7%, så kan det alt andet lige være en fordel at spekulere i et fremtidigt rentefald ved at vælge flexlån frem for fastforrentet. Er renten derimod som i år 2003-5 omkring 2% grundet midlertidige globale vækstproblemer ifbm. IT-bobel, WTC-katastrofer mv., ja så kan det være en stor fordel at låse renten, i forventningen om en renteglidning opad og dermed kursgevinst.

Men, de fleste sikkerhedssøgende kunder har flokdyrsmentalitet og agerer lige modsat. De bliver forskrækkede når renten er høj, låser den (selv om de så rigeligt har råderum til et flexlån) mens de omvendt når renten er lav tror de gode tider varer evigt og vælger de billigste flexlån.