#116510
Anonym

vi har allerede talt med vorees advokat om at indbringe sagen for pengeinstitutankenævnet, hun er i gang med at vurdere udsigten til at få medhold. vi har ligeledes bedt hende rette henvendelse direkte til bankens chef, for i mindelighed at få ophævet kravet om de 18.000.
vi har bragt dette indlæg for at få råd og vejledning gode ideer osv. Men ikke mindst til skræk og advarsel for andre, vores erfaringer har vist at det er nødvendigt at få bankens tilsagn på skrift og ikke at lade sig tvinge til noget uden at have rådført sig med en advokat.
vi vil ikke fortælle hvilken bank der er tale om, da vi i øjeblikket forhandler med en anden bank, vi ønsker ikke at forplumre noget for os selv da vi stadig mener der er en reel chance for at få en anden bank til at finansere købet af ejendommen.
Når der er indgået og underskrevet en aftale med en anden bank, vil vi løfte sløret for hvilken bank og filial det drejer sig om.
Der er ikke alting der er lige skidt. Vi har fået god støtte fra ejendomsmægleren der har holdt på ejendommen siden bankens afslag og fra en person i vores familie der har forskellige kontakter i bank og ejendomsmægler verdenen. Det er også rart at der er personer her på my banker der har kommet med gode råd og opmuntring, vi vil anbefale andre i vpores omgangskreds at bruge denne mulighed.