#116480
Anonym

Den sag lyder fuldstændig vanvittig. Banken har begået en kæmpe brøler, og det er næsten 100% sikkert, at de kan tilpligtes at betale omkostningerne ved at træde tilbage fra købsaftalen.

Banken har i den grad vist “hensigt” ved at overføre første rate til ejendomsmægleren, hvilket kan bruges hvis der kun er givet mundtlig tilsagn.

Snak med jeres advokat, og såfremt han finder det passende, så synes jeg I skulle lade advokaten meddele banken, at I indbringer sagen for pengeinstitutankenævnet.

Det er dig der optager lånet, så derfor kan det under ingen omstændigheder bebrejdes dig, at du ikke har givet oplysninger om din partners gæld (med mindre du direkte har talt udsandt eller hvis de mundtligt eller skriftligt har gjort det klart, at lånet ydes under forudsætning af at der ikke er andet gæld i din husstand).