#116428
Anonym

jeg er i situation hvor jeg er meget uforstående overfor min banks ophævelse af et lånetibud fremsat i forbindelse med køb af bolig.

Historien er som følger: Min samlever og jeg havde fundet vores drømmebolig, vi kontaktede en lokal bank hvor vi præsenterede dem for salgsopstilling, indleverede de nødvendige årsopgørelser, lønsedler osv. Vi ønskede at jeg alene skulle stå som ejer af ejendommen, da min samlever har gæld fra tidligere forhold i forbindelse med salg af ejendom med tab. Banken beregnede et rådighedsbeløb på 10.500 efter alle faste udgifter var betalt. Banken syntes det så fint ud og indviligede i at finansere køb af ejendommen, med mig som eneejer. I samarbejde med vores advokat blev vi enige om at min samlever efter endt uddannelse(Har 1år og 3 måneder tilbage)og afvikling af gæld, skulle skrives på skødet som medejer af ejendommen.

Banken overførte hurtigt de første penge til ejendomsmægleren i form af check, som bankrådgiveren personligt afleverede på ejendomsmæglerens kontor.

Torsdag denne uge skulle alle lånepapirene skrives under, min samlever og jeg mødte op i banken, hvor en anden ansat fra banken og vores bankrådgiver meddelte at de ikke længere ønskede at finansere købet af ejendommen, da de lige havde opdaget at min samlever havde gæld.
Vi blev ret chokeret over denne meddelelse og banken forlangte at jeg skulle skrive under på et stykke papir hvoraf det fremgik at jeg ønskede at gøre brug af fortrydelsesretten, og hæftede for 1% af ejendommens købesum.

Vi har efterfølgende talt med vores advoklat, der i et brev til banken giver udtryk for vores forundring over ovenstående forløb.

Det forekommer besynderligt at banken først godkender at finansere købet af ejendommen, sender de første penge til ejendomsmæglerens kontor og først ved underskrivelsen af lånepapapirene trækker sig ud og tilmed forlanger at jeg skal skal skrive under på et af banken fremstillet dokument, voraf det fremgår at jeg vil gøre brug af min fortrydelsesret.

I den chokerede tilstand bliver jeg end ikke tilbudt betænkningstid eller mulighed for drøftelse af sagen med min advokat.
Den ansatte fra banken og bankrådgiveren er ikke indstillet på dialog om min samlevers gæld, uddybning af begrundelse for ikke længere at ville finansere købet af ejendommen eller rådgive på anden vis. De er udelukkende opsat på at få min underskrift på deres eget dokument om ophævelse af handlen.

Jeg forstår ikke banken trækker sig fra finanseringen af ejendommen på denne måde,efter først at have godkent og så en time før fortrydelsesrettens udløb forlange at jeg gør brug af denne.
Begrundelsen om ikke at ville finansere ejendommen på baggrund af min samlevers gæld er jeg ligeledes uforstående overfor, da jeg skal stå som eneejer af ejendommen.

Er der noget jeg kan gøre?? Føler mig fuldstændigt dårligt behandlet og larmet.