#116424
Anonym

I øvrigt skal det lige bemærkes, at en bank med indlånsoverskud ikke er nær så følsom overfor udsving i interbank-rentemarkedet, som en bank med indlånsundskud.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at Skandiabanken traditionelt har haft indlånsoverskud mens EIK-bank har haft et kraftigt indlånsuderskud.

Det bliver derfor interessant at se hvordan fusionen påvirker Skandiabankens renteniveau.