#106728
Anonym

Pengepriser.dk svarer:

“Kære Henrik

Tak for din interesse for pengepriser.dk. Modelhusstandene er baseret på input fra vores medlemsvirksomheder. Vi har bestræbt os på at sammensætte husstandene så de blev så repræsentative som muligt. Dog har vi for så vidt angår udlån valgt nogle lånebeløb, der generer nogle renter, så vi kan få nogle priser i systemet, der kan sammenlignes.

Husstande med en kassekredit på 0 kr. er jo ikke så interessant i en sammenligningssammenhæng.

Dit synspunkt er i øvrigt interessant i lyset af xxxxxx xxxx(xxxxxx xxx CBS) bemærkning om at udlånsstørrelserne synes noget små.

Med venlig hilsen

Pengepriser.dk”

Herefter kan man vel kun tage dem til efterretning og lade være at bruge dem hvis man ikke finder dem relevante. Og så lade det være en trøst at “input fra vores medlemsvirksomheder” ikke just lyder som et seriøst forsøg på at dække bredest muligt.