#106228
Anonym

Hej Henrik.

Det er et pænt navn du bruger. Og jo – jeg tror ikke der er ret mange af dem der besøger mybanker der vidste at “beløbet der ligger mellem anskaffelsessummen og den skattefrie grænse de 136.600 (2005) fortsat vil være skattefri”. Har jeg forstået det ret: Hvis jeg har købt aktier for 100.000 der er fordoblet på tre år, så kan jeg sælge for 136.600 (ud af de nu 200.000 kr) uden at betale skat?

Jeg er en af dem der skælder ud på Amagerbanken (som har været min bank i 13 år indtil nu) p.g.a. dårlige råd.
Jeg skal da også gerne skælde ud på andre der giver dårlige råd. Fx dig, Henrik.

Her er ‘sandheden’ som den kan læses i Aktiebeskatningslovens §4 stk 2:

100.000 – grænsen (136.600 i 2005) skal opgøres på samtlige følgende tidspunkter i løbet af hele tre-årsperioden:

1. Umiddelbart før hvert salg
2. Umiddelbart efter hvert køb
3. Ved udløb af kalenderårets sidste dag
4. Umiddelbart ved kalenderårets begyndelse

Hvis den bare een gang i tre-årsperioden har været bare een krone over den grænse der galdt på det pågældende tidspunkt, så har det samme skattemæssige konsekvens som hvis aktierne var steget til himmels ved salget: Aktiavancen beskattes (med fradrag af tab inkl akumulerede tab).

Så nej – lyt ikke ukritisk til rådgivning fra Amagerbanken eller Henrik .

PS: Pkt 4 ovenfor var blot for at teste jeres kritiske øjne. Den er jo helt overflødig.
PPS: Henrik – hvis du ønsker yderligere dokumentation for rådgivningsfejl fra Amagerbanken og dig selv, så sig til.

Og så skal det lige siges: Ovenstående regler er ‘de gamle regler’. For aktier anskaffet 2006 eller senere (og hvis man iøvrigt vælger det) kommer reglerne til at være meget simplere.