#103274
Anonym

Det er en fornuftig rente.
Hvis du vælger fast rente, skal du regne med et rentetillæg og være opmærksom på eventuelle indfrielsesklausuler.
Rentetillægget afhænger af fastrenteperioden. Du kan som udgangspunkt se, hvor stor rentestigningen er på obligationer med 1-5-10 års løbetid