#105780
Michael

Du mener vel, at ratepension er typisk for topskatte-betalere? Der er ikke fradrag i topskatten for indbetalinger på kapitalpensioner.