#105754
Anonym

Kære bankmand

Hvis Susanne får 0 pct. på sine indlån, så er det rigtigt, at det alt andet lige er en fordel, hvis hun kan tilbydes 5 pct. på en prioritetskonto. Men kommer hun så senere i tanke om, at hun gerne vil låne noget mere, så koster det hende typisk en overrente på 2,5 pct. i forhold til hvis hun lånte pengene som et rentetilpasningslån i et realkreditinstitut. Hvis det kun er mindre lånebeløb, det drejer sig om, så kan bankens stiftelsesomkostninger i specielle situtationer muligvis tale til fordel for prioritetslånet. Alternativt – og sikkert også det mest fordelagtige – så kan hun optage et tillægslån i et realkreditinstitut og betale banklånet ud, og så oprette en kassekredit på det tidspunkt, hvor hun har et reelt behov for fleksibilitet. Drejer det sig om køkkener osv., så skal hun ikke bruge kassekreditten, da realkreditten til hver en tid er billigere end banklån. På den måde slipper hun for et “dyrt” prioritetslån.