#105682
Anonym

U-uddannede socialistiske politikere og junk-journalister. Ikke underligt at det går så galt i dette lorteland. Du har ganske vist selv valgt politikerne og lønner journalisterne for deres junk med dine aviskøb! Nå nej, ikke dig men alle dine medmennesker der er uuddannede socialistiske junkmennesker.

Jamen hvad så med dig?
Ja, du har bare ikke fattet en snus af debatten, så du er nok ikke meget bedre.
Hovedtendensen er ikke ‘imod gebyrer’- den er imod skjulte gebyrer. Og mod at uventede gebyrer væsentlig overstiger omkostningen ved ydelsen.

Eksempel 1: For ti år siden betalte du ved køb af værdipapirer en kurtage plus en kursskæring (som du ikke fik noget at vide om). Nu – efter et politisk indgreb – betaler du (normalt) kun kurtage. Den kan banken/vekselereren fastsætte til hvad han finder forretningsmæssigt bedst.
Eksempel 2: Rykkergebyr er (politisk) fastsat til max 100 kr som skønnes at dække omkostningerne.

Dette er eksempler på hvadder er lavet. Men der mangler meget endnu. Der er fortsat kursskæring på valutakøb/salg, det offentlige kræver rask væk 300 kr i rykkergebyr (de er ikke omfattede af loven), gebyr for bilsyn er ude af proportioner med omkostningerne (og liberaliseringen virker ikke). Gebyrer på genforhandling af lån er ofte alt alt for høje (nej – et insolvent debitor beslutter ikke bare lige at skifte bank), osv osv.

Tro mig – i al fald Bent Bendtsen agter ikke at forhindre bankerne i at tjene penge. Men måske ville Frank Aaen gerne hvis han kunne.