#105594
Anonym

Det fremgår helt tydeligt af Bekendtgørelse om god skik §12 (se http://195.184.36.35/Lov.aspx?ItemId=3e199482-d2ce-4776-8634-be2d5357bad9 ): “Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.” Nægter de det, så er det en klokkeren sag for finanstilsynet (www.finanstilsynet.dk).

Det kan selvfølgelig være en god begrundelse hvis du kræver dankort/checks og banken ikke tør det. Der har også været en sag med at en kunde gentagne gange optrådte upassende i bankens lokaler (referatet af sagen udelod desværre de mere saftige detaljer, så man må gætte). Det var også en god grund.

Men RKI kan ikke være en god grund for at nægte dig en konto hvor du kun kan indskyde på for derefter at hæve af saldoen.