#105348
Michael

Der ER tale om en reel nedkonvertering. Den kontante gevinst består i, at I skal betale mindre i renter – her tænker jeg specielt på boliglånet.

Efter min mening er det dog ikke en god idé at nedkonvertere med ét procentpoint, da omkostninger og kurstab er for højt i forhold til den månedlige besparelse. Sagt med andre ord: Der går mange år før omkostningerne er hentet hjem. Et alternativ havde været at tage et 4% tillægslån på 200.000 kr. til indfrielse af boliglånet.

I kan jo iøvrigt sagtens skifte bank uden at skifte realkredit-institut. Husk at selskaberne tjener stygt på disse omlægninger, så deres rådgivning er absolut ikke neutral.