#105306
Michael

Hvis du optager et nyt lån på 100.000 kr, betaler du tinglysningsafgift af de 100.000 – ikke også af det andet lån