#105364
Søren Jensen (8)

Det kan godt forsvares at de ikke pålægger et gebyr hvis de viderefører kostprisen til kunderne. Så er det VISA eller PBS der har gebyret.
Hvis man videresælger noget uden fortjeneste sælges alså til ens egen kostpris og det Skandiabanken sælger videre til kostpris er i den sammenhæng gebyrfrit selv om andre led tidligere har pålagt et gebyr/fortjeneste.
Søren jensen