#105068
Anonym

Anmodninger om genoptagelser af skatteansættelser kan opdeles i to hovedkategorier; ordinære og ekstraordinære optagelser. Jeg vil ikke mene at der i dit tilfælde kan komme en ekstraordinær genoptagelse på tale.

Reglerne står i Skattestyrelsesloven (SSL)

Genoptagelser inden for den i SSL § 34, stk. 2, angivne frist – ordinære genoptqagelser, dvs. anmodninger fremsat senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår benævnes ordinære genoptagelser. Eksempelvis vil en anmodning om genoptagelse vedrørende indkomståret 2001, der indgives senest den 1. maj 2005, skulle behandles som en anmodning om ordinær genoptagelse.

Du kan evt. få ændret 2001 og tidligere ud fra at du KAN få ændret SAMME fejl for 2002 og frem.