#104992
Anonym

Er du herboende og er det personlig formue, så beskattes du i Danmark, jvf ligningsvejledningen http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=102438

EU eller ikke-EU er ikke afgørende (beskatningen er ikke harmoniseret – endnu). Det afgørende er den aktuelle dobbeltbeskatningsoverenskomst (en aftale i dette tilfælde indgået alene mellem Danmark og Tyskland).

Husk at du ved investering i anden valuta øger risikoen, hvilket alt andet lige skal honoreres med en ‘risikopræmie’ i form af en højere rente. Nu er kursrisikoen på EUR ikke den største, men jeg ville ikke se på udenlandske obligationer som alternativ til danske stats- eller realkredit-obl. Men hvis erhvervsobligationer også giver for lidt i rente efter din opfattelse, så..

Har ikke styr på ‘blåstempling’ af udenlandske obligationer, altså om kursgevinst er skattefri. Du kan selvf. planlægge dine køb sådan at der ikke bliver nogen kursgevinst.