#104748
Anonym

Tak for din interesse for SkandiaBankens regnskab. Vi er altid glade for, at mange viser banken opmærksomhed. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at besvare dit indlæg om vores gebyr- og provisionsindtægter og påvise, at dine konklusioner er helt forkert regnet ud.

Skandiabanken består af flere forretningsområder. De primære er Internetbanken som tilbyder gebyrfrie bankydelser rettet mod privatkunder, Firmapension som rådgiver og distribuerer pensions- og sundhedsforsikringer for Skandia Pension over for virksomheder samt Bilfinans, som distribuerer leasing- og bilfinansiering over for private og erhverv via samarbejder med bilimportører, forhandlerforeninger og autoriserede bilforhandlere.

SkandiaBanken tjente i 2004 32,4 mio. kr. i gebyr- og provisionsindtægter og afgav 13,0 mio. kr. Gebyr- og provisionsindtægterne kan primært henføres til aktiviteter, som ikke kan relateres til vores privatkunder og internetbanken, men til Firmapension og Bilfinans.

I Internetbanken havde vi også mindre gebyr- og provisionsindtægter, men de kan henføres til de to gebyrer som vi opkræver på vores tillægsydelser (VisaDankort og checks). Derudover har vi også indtjening på kurtage fra værdipapirhandel, rykkergebyrer hvis vores kunder er i overtræk eller restance, modtagne provisioner fra investeringsforeninger for salg og opbevaring af investeringsforeningsbeviser samt interbankgebyrer i form af indtægter fra PBS, håndtering af pengeautomathævninger fra andre bankers kunder etc. Som du kan se er vi fortsat en gebyrfri bank for de tusindvis af danskere, som kan regne den ud.

Med venlig hilsen
SkandiaBanken

Henrik Vad