Se hvilke rentesatser og priser Mybanker.dk viser for pengeinstitutternes produkter

Se hvordan Mybanker har udvalgt de viste rentesatser/priser på Mybankers sammenligningslister for pengeinstitutternes indlån og udlån

Hvilke rentesatser kan du finde på Mybanker.dk’s sammenligningslister Indlån og udlån
 1. Variable rentesatser/priser for helt almindelige privatkunder, hvor der ikke gælder nogen særlige vilkår/begrænsninger (se pkt. 2 og note 1, 2 og 3).

 

Ja.  Rentesatserne/priserne vises på Mybanker.dk’s sammenligningslister for indlån og udlån, uanset om Mybanker.dk har en aftale med pengeinstituttet om at vise deres rentesatser/priser eller ej.
 1. Rentesatser/priser for privatkunder, der forudsætter særlige vilkår/begrænsninger:
  (se note 1, 2 og 3).
 1. Aktier/garantbeviser/andelsbeviser.
 2. Særlig alder (f.eks. ungdomskoncept).
 3. Uddannelse (f.eks. studiekoncept).
 4. Helkundeforhold.
 5. Rentedekort på opsparingskonti ved hævning før tid.
 6. Gebyr på opsparingskonti ved hævning før tid.
 7. Særlig indskudsperiode på opsparingskonti
 8. Fast rente.
 9. Evt. andre særlige vilkår/begrænsninger.
Nej.  Rentesatser/priser med særlige vilkår/begrænsninger vises kun på Mybanker.dk’s sammenligningslister for indlån og udlån, hvis Mybanker.dk har en indgået en aftale med pengeinstituttet om dette (se pkt. 5).

 

Note 1: Hvis pengeinstituttet som eneste vilkår for en lønkonto/lønkassekredit stiller krav om lønindsættelse/nemkonto, så bliver produktet altid vist på Mybanker.dk’s sammenligningslister for lønkonti/lønkassekreditter.

Note 2: Hvis der på en opsparingskonto som eneste vilkår/begrænsning er, at du kan hæve mod et gebyr eller rentedekort, men at du på opsparingskontoen kan hæve uden rentedekort 1 gang månedligt eller uden gebyr 1 gang månedligt, så vil rentesatsen blive vist på Mybanker.dk’s sammenligningsliste for opsparingskonti.

Note 3: Når Mybanker.dk på udlån beregner låneydelser, ÅOP m.v., så tages der ikke højde for, at der kan opnås rabat på evt. stiftelsesomkostninger i forbindelse med bankskifte, eller der kan ”genbruges” eksisterende sikkerheder. Du kan på Mybankers site for bankskifte helt gratis bestille et tilbud, hvor du let kan sammenligne bankernes priser og se, hvor meget du kan spare/opnå i en bankskiftesituation.

 1. Findes alle pengeinstitutter på Mybankers sammenligningslister for indlån og udlån?   
Nej. Men de udvalgte pengeinstitutter dækker de fleste pengeinstitutter, som danskerne bruger.
 1. Kan der komme flere pengeinstitutter med på Mybankers sammenligningslister for indlån og udlån?
Ja. Men for at komme på Mybanker.dk, skal pengeinstituttet give oplysning om deres rentesatser/gebyrer til Mybanker.dk, og desuden skal pengeinstituttets rente- og gebyrtavler indeholde de oplysninger, der er nødvendige for, at Mybanker.dk kan lægge pengeinstituttets produkter ind i Mybanker.dk’s system.
 1. Betaler et pengeinstitut for at komme på Mybanker.dk’s sammenligningslister for indlån og udlån?
Nej. Det er helt gratis for pengeinstituttet at komme på Mybankers sammenligningslister. Det er kun, hvis pengeinstituttet ønsker, at Mybanker skal vise ind- og udlånsprodukter med særlige vilkår/begrænsninger (se pkt. 2), direkte link o.lign. til pengeinstituttets hjemmeside, at pengeinstituttet skal betale et fee herfor til Mybanker.dk.
 1. Hvordan indhenter og opdaterer Mybanker.dk rente- og gebyrsatser på pengeinstitutternes indlån og udlån?
Klik hér for at læse, hvordan Mybanker.dk indhenter og opdaterer rentesatser på pengeinstitutternes indlån og udlån