Sådan indhenter og opdaterer Mybanker.dk rente- og gebyrsatser

Mybanker.dk foretager dagligt opdatering af satser og gebyrer.

Mybanker.dk tager dog forbehold for renteændringer (og gebyrændringer), som endnu ikke er kommet til Mybanker.dk’s kendskab. Ser du imidlertid satser, som ikke er medtaget korrekt på www.mybanker.dk, så hører vi gerne fra dig.

Mybanker.dk foretager egne beregninger af pengeinstitutternes og finansieringsselskabernes årlige omkostninger i procent (ÅOP) baseret på pengeinstitutternes og finansieringsselskaberne oplyste rente- og gebyrsatser. Det er Mybanker.dk’s beregninger af ÅOP, der vises på Mybanker.dk’s oversigter.

Sådan indhenter og opdaterer Mybanker.dk rentesatser for pengeinstitutter

Det hænder, at de deltagende pengeinstitutter på Mybanker.dk ændrer deres rentesatser uafhængigt af ydre påvirkninger. Det kan f.eks. være for at tilpasse sig en bestemt konkurrencesituation. I sådanne tilfælde ændrer Mybanker.dk de rentesatser, som optræder i vores sammenligninger, så snart vi bliver opmærksomme på, at det givne pengeinstitut har ændret rentesatser.

En ændring i Nationalbankens rentesatser sker ofte som følge af, at den Europæiske Centralbank, ECB, har ændret rentesats, men kan også forekomme uafhængigt af ECB.

Når Nationalbanken ændrer rentesatser, vil der som regel også ske en ændring af rentesatser i de fleste pengeinstitutter, men ikke alle er lige hurtige til at følge efter Nationalbanken, og nogle vælger slet ikke at foretage en renteændring. Typisk vil markedet afvente de store pengeinstitutter for at se, hvad de gør. Og typisk vil de store pengeinstitutter være hurtigt ude med en melding gående på, om de følger Nationalbanken eller ej. Når de store pengeinstitutter har meldt ud, om de følger Nationalbanken eller ej, er det ikke ualmindeligt, at der går 2 -3 uger – og ofte længere – førend de mindre pengeinstitutter beslutter sig for, om de også skal følge Nationalbanken eller ej. Erfaringerne er, at hvis de store pengeinstitutter følger Nationalbanken, vil de mindre pengeinstitutter også gøre det.

Mybanker.dk opdaterer rentesatserne efterhånden, som pengeinstitutterne ændrer deres satser, d.v.s. lægger deres nye rentetavler ud på deres websites. Desværre er der pengeinstitutter imellem, som er mange dage om at lægge deres nye rentetavler ud på deres website, om end at renteændringen for længst er trådt i kraft. Således vil der for disse pengeinstitutter kunne være sket en renteændring, som først bliver opdateret på Mybanker.dk’s oversigter flere dage efter, at renteændringen reelt er trådt i kraft.

Mybanker.dk indhenter også rentesatser ved telefonisk henvendelse, via pengeinstitutternes indrykning i dagspressen (typisk kun i de landsdækkende aviser) eller ved, at pengeinstitutterne selv indsender sine rentesatser til Mybanker.dk i forbindelse med renteændringer.

For ind- og udlån, hvor Mybanker.dk har kendskab til, at renten styres af Nationalbankens diskonto, indskudsbevisrente eller udlånsrente + et evt. tillæg, og renteændringen gælder på den dag, hvor Nationalbanken har besluttet, at deres renteændring skal gælde fra, bliver rentesatserne opdateret straks på renteændringsdatoen på Mybanker.dk’s oversigter.

Mybanker.dk gennemgår 2 gange ugentligt alle pengeinstitutters rentetavler på pengeinstitutternes websites for at se, om der er sket evt. ændringer heri. Herudover foretages der dagligt en skiftende kontrol af de forskellige pengeinstitutters satser.

Der kan således gå 1 hverdag fra et pengeinstitut har offentliggjort deres nye rentesatser, førend pengeinstituttets satser er opdateret på Mybanker.dk.

Hvilke rentesatser/priser kan du finde på Mybanker.dk’s sammenligningsoversigter for pengeinstitutternes indlån og udlån

Læs hvilke rentesatser du kan finde på Mybanker.dk’s sammenligningsoversigter for pengeinstitutternes indlån og udlån.