Betingelser for brug af Mybanker.dk

Som bruger af denne service accepterer du følgende betingelser.

Af vigtige elementer vil vi gerne fremhæve:

  • Det er gratis for dig, at benytte denne service
  • Vi videregiver ikke dine informationer til tredjepart
  • Du kan nemt framelde dig, hvis du fortryder

Samtykkeerklæring og tilbagekaldelse heraf

Jeg giver hermed samtykke til, at Mybanker må sende mig e-mails, sms’er, mms’er samt lignende meddelelser vedrørende rentesatser, gebyrsatser, nyheder, deltagelse i konkurrencer samt servicemeddelelser om mit brug af Mybanker.dk. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Mybanker.

Jeg accepterer samtidig, at Mybanker kan behandle personoplysninger om mig som nærmere anført i disse vilkår og betingelser og den tilhørende persondatapolitik.

Vilkår og betingelser

1. E-mail, sms og mms og anden elektronisk kommunikation fra Mybanker

Når du tilmelder dig modtagelse af meddelelser vedrørende rentesatser, gebyrsatser, nyheder, deltagelse i konkurrencer samt servicemeddelelser om din brug af Mybanker.dk via e-mail, sms, mms samt lignende meddelelser, så accepterer du at modtage den information som Mybanker finder relevant. Mybanker vil typisk kontakte dig med information om rente- og gebyrændringer, nye ind- og udlånsprodukter, populære ind- og udlånsprodukter, besparelsesmuligheder på de produkter du har fortalt Mybanker, at du har eller har interesse for samt artikler om privatøkonomiske forhold. Vi giver dig mulighed for at afgive almindelige kontaktoplysninger, oplysninger om dine økonomiske forhold og oplysninger om specifikke interesser, således at Mybankers kommunikation til dig kan blive så relevant som mulig. Du kan til enhver tid afmelde dig vores elektroniske kommunikation via links i de enkelte e-mails og ved at følge afmeldingsinstruktionerne i de sms’er, mms’er eller andre meddelelser, som du modtager fra os.

2. Datapolitik

Du accepterer, at Mybanker A/S, Folke Bernadottes Allé 5, 2. sal, 2100 København Ø, Cvr-nr. 30 50 44 96, e-mail: info@mybanker.dk, telefon: 7020 7232 (herefter “Mybanker”) behandler dine personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af elektronisk kommunikation eller senere ændring heraf, jf. ovenfor, i henhold til denne datapolitik og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis du ikke kan acceptere dette, skal du undlade at meddele os samtykke til at kontakte dig via elektronisk kommunikation.

Evt. ændringer til vores datapolitik vil blive offentliggjort på Mybanker.dk samt sendt til dig via et eller flere af de kontaktpunkter du har oplyst os om.

2.1 Hvilke personoplysninger behandler Mybanker?

Mybanker indsamler og behandler oplysninger om dig, når du giver os oplysninger i forbindelse med brug af vores services eller du opretter eller foretager ændringer på din profil hos os med henblik på at benytte visse services, f.eks. abonnere på renteovervågning, nyhedsbreve, deltager i brugerundersøgelser, eller hvis du deltager i konkurrencer.

Hvis Mybanker bliver opmærksom på, at der er åbenlyse fejl i de oplysninger vi har registreret om dig – f.eks. fejl i e-mailadresse – vil vi om muligt tilrette oplysningerne.

2.2 Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi kan bruge dine personoplysninger til at registrere og vedligeholde din profil og give dig mulighed for at benytte forskellige serviceydelser, f.eks. overvågning af ind- og udlånsprodukter, brugerundersøgelser, deltage i konkurrencer eller informere dig om ændringer af en eller flere af serviceydelserne.

2.3 Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi kan videregive dine personoplysninger til forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto og for at hjælpe os med at levere serviceydelser til dig. Disse forretningspartnere har tavshedspligt og har ikke tilladelse til at benytte dine personoplysninger til andre formål.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Mybankers vegne i henhold til denne Datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

2.5 Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere.

2.6 Adgang til oplysninger

Du kan til enhver tid henvende dig til Mybanker og få information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen: Mybanker.dk A/S, Folke Bernadottes Allé 5, 2 sal, 2100 København Ø. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostningerne ved at sende de registrerede personoplysninger til dig. Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

2.7 Mybankers ansvar

Mybanker fungerer udelukkende som budbringer af information, der kan bruges i forbindelse med en generel markedsorientering. Mybanker kan således ikke gøres ansvarlig eller blive erstatningsansvarlig for problemstillinger, der opstår som konsekvens af anvendelsen af Mybankers informationer, ligesom Mybanker ikke kan gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab.

2.8 Dataansvarlig

Mybanker er dataansvarlig for de oplysninger, der opbevares om dig i vores datasystem.

3. Cookies

Vi bruger “cookies” på Mybanker.dk, hvilket gør det muligt for Mybanker at se, hvilke dele af hjemmesiden som brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille datafil, som sendes til din browser fra en webserver og lagres på din harddisk.

Cookies bruges til at forbedre vores hjemmeside, bl.a. at anslå brugeres trafik og mønster; at opbevare oplysninger om dine præferencer, således at hjemmesiden kan tilpasses dine individuelle interesser; at gøre din søgning hurtigere; og at genkende din profil, når du besøger hjemmesiden igen.

Du kan indstille din browser til at afvise cookies. Hvis du vælger ikke at modtage cookies, kan der være bestemte undersider på hjemmesiden, som du ikke kan komme ind på. Vores webserver sender cookies til din computer hver gang, du logger på vores hjemmeside, medmindre du har indstillet din browser til at afvise cookies.

4. Yderligere information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os på adressen Mybanker.dk A/S, Folke Bernadottes Allé 5, 2. sal, 2100 København Ø.