Eksisterende bruger

Konsulentarbejde

Hvis I har særligt udfordrende opgaver der skal løses, så kan vi træde til. Vore partnere og medarbejdere har stor ekspertise indenfor prisskiltning, kundeaftaler og god skik.
  • Udformning af rentetavler
  • Markedsanalyser
  • Hotline support
 
Vi har gennem de seneste år hjulpet en stor del af de danske pengeinstitutter med opgaver af varierende størrelse. Opgaverne spænder fra mindre "second-opinions" til udformning af kontrakter og pristavler

Med vores værktøjer og markedsindsigt i baghånden har vi desuden mulighed for at lave individuelle analyseopgaver. Vi har blandt andet leveret markeds- og prisanalyser til udenlandske banker med henblik på entré på det danske marked og til danske finansielle virksomheder som søger at afsætte nye produkter.

Vi arbejder meget fleksibelt og arbejder med tæt kontakt til lovgiver, Finanstilsyn og andre eksterne aktører.